توالتی در طبقه پانزدهم ساختمانی در مکزیک هست با کف شیشه‌ای که به مرتفع ترین و ترسناک ترین توالت دنیا شهرت داره

دسشویی هم نداشته باشی اینو ببینی از ترس خیس میکنی خودتو smile