کارخانه خودروسازی BMW به این آقای خوش ذوق زنجانی پیشنهاد یک و نیم میلیارد تومان پول یا تعویض این خودرو با آخرین مدل BMW را داده است.
جالب اینکه این پیشنهاد از طرف ایشون رد شده!