ای مردم، خودتان ادب کردن خویش را برعهده گیرید، و نفس را از عادت های هلاکت بار بازگردانید.

حضرت على(ع)
نهج البلاغه، حکمت ۳۵۹