در شب‌های سرد درب‌های مسجد صنیع‌الدیوان باز است تا بی‌سرپناه‌ها به خانه خدا پناه ببرند لباس‌های گرم‌تر و بهتری بپوشند، موهایشان را آنجا اصلاح کنند.