دم عيده،
اگه كارفرما يا صاحب شغلى هستين كه كارمند دارين يادتون باشه عيدى اوايل اسفند به دردشون ميخوره نه هفته آخر سال.
دمتون گرم
زندگیتون پر از رزق و روزی