امیرالمومنین (علیه السلام) میفرمایند :
 خوش‌خویی در سه چيز است :
 دورى كردن از کارهای حرام، طلب حلال، و فراهم‌آوردن آسایش و رفاه برای خانواده.

 بحار الأنوار : ج ۷۱ ص ۳۹۴.