هیچ زنی نیست که دیگ غذایش را بشوید
مگر آنکه خدواند او را از گناهان وخطا ها می شوید
حضرت فاطمه سلام الله علیها