💠بخشی از دعای 25 صحیفه سجادیه💠
دعای امام برای فرزندانش

🔸خدايا بر من منت گذار به باقى گذاشتن فرزندانم.
🔸و به شايسته ساختن ايشان براى من
🔸 و به بهره‏مند كردن من از ايشان.
🔸خدايا عمرشان را براى من بركت بخش
🔸 و مدت زندگانیشان را طولانى ساز،
🔸و خردسالشان را برايم پرورش ده،
🔸 و ضعيفشان را نيرومند كن،
🔸و بدنها و دينها و اخلاقشان را به صحت بدار،
🔸ايشان را در جانها و اعضايشان و هر چيز از كارشان كه مورد اهتمام من است مشمول عافيت قرار ده و روزي هایشان را براى من و بدست من افزون ساز،
🔸و ايشان را نيكوكار و پرهيزكار و روشن دل و حق نيوش و فرمانبردار خودت، و دوستدار و نصيحت گزار دوستانت، و معاند و كينه‏ توز همه دشمنانت قرار ده. آمين.
🔸خدايا بازويم را بوسيله ايشان سخت گردان.
🔸و اختلال حالم را به ايشان اصلاح كن،
🔸 و جمعيت مرا به ايشان فزونى ده،
🔸و محضر مرا به وجودشان بياراى،
🔸و نامم را به وسيله ايشان زنده بدار،
🔸 و ايشان را در غيابم جانشين من ساز،
🔸 و به وسيله آنان مرا بر قضاء حاجتم يارى ده،
🔸و ايشان را دوستدار من و مهربان بر من و متوجه به من و در نيكى بر من مستقيم و در برابر فرمان من مطيع قرار ده، كه نسبت به من نافرمانى و بدى و مخالفت و خطا نكنند
🔸 و مرا در تربيت و تأديب و نيكى درباره ايشان يارى ده