اوایلی که ازدواج کرده بودیم، به حاج‎آقا گفتم: حاج‎آقا چه کار کنیم که هم زندگی‎مان از نظر معنوی بار بگیرد و هم با عیالمان مشکل پیدا نکنیم؟ حاج‎آقا یک نسخه‎ای به ما دادند که خیلی کارآمد بود؛ فرمودند: «امتیاز مادّی بده، امتیاز معنوی بگیر!» مثلاً یک هدیه برای عیالت بخر و بعد از او بخواه که فلان کار معنوی را انجام دهد! برای بچّه‎ات یک وسیلۀ رفاهی از امکانات مادّی را فراهم کن و در ازای آن، از او یک کار معنوی را مطالبه کن؛ مادّیت را فدای معنویّت کن!»
حاج‎آقا اکثراً در ارشاداتی که نسبت‎به خانواده داشتند، می‎فرمودند: «زن مثل نورافکن باید در خانه نورافشانی کند و مرد باید به زن انرژی بدهد تا او بتواند به نورافشانی خود ادامه دهد. مرد خیلی موفّق به نورافشانی در خانه نمی‎شود،‎ مادر است که می‎تواند این نورافشانی را انجام بدهد؛ لذا پدر باید هوای مادر را داشته باشد و مدام او را با محبّت کردن شارژ کند.» ایشان این‎طور تعبیر می‎کردند: «موتور زن با محبّت همسر روشن می‎شود و حرکت می‎کند.»
-----------
كتاب_حاج_آقا_مجتبى
گزيده_خاطرات
راوی: آقای هوایی