امام صادق (عليه ‏السلام) :

اگر دوست دارى كه خداوند عمرت را زياد كند، پدر و مادرت را شاد كن.

وسایل الشیعه ج18 ، ص372