1400سال است که به حکم حضرت زهرا (سلام الله علیها)، حجاب داریم
نه به حکم حکومتها.


پیامبر اکرم(ص):
پروردگارا ! زنانی که خود را پوشیده نگه می دارند ، مشمول رحمت و غفران خود بگردان.