امام علی(ع) :

در شگفتم از كسى كه به رحم فرا دست خود اميد دارد، چگونه به فرو دست خود رحم نمى كند.

غررالحكم حدیث 6255