شب‌ با جادوی ‌پر رمز و رازش، ستارگاڹ ‌درخشانش و ماه ‌تابانش ‌از راه ‌رسید، تا آرامش‌ و عشق ‌را هدیه‌ ڪند بر جسم و جان...

 

 

 

جمله ای منسوب به انیشتین

 

 

 

ابتدا فكر ميكردم
شايد يک اتفاق ساده باشد،
تا اينكه بعد از او
هيچ اتفاق ديگری در من رخ نداد.

آنا گاوالدا

 

 

 

با همديگه حرف بزنيد،
دعوا كنيد، بحث كنيد...
ولى نسبت به همديگه بى توجه نباشيد
بى توجهى توی رابطه آدمو از پا درمياره...

 

 

 

بهترین چیزی که در زندگی
می‌توان نگه داشت،
یک‌دیگر است

 

 

 

آپارتمان و برج شوخی زشتی بود كه تمدن كاذب با ما كرد...

 

 

 

امشب دریاها سیاه اند
باد زمزمه گر سیاه است
پرنده و گیلاس ها سیاه اند
دل من روشن است
تو خواهی آمد...

شمس لنگرودی