در کره جنوبی بیدار کردن آدمها از خواب ممنوع است
زیرا در فرهنگ کره خواب مقدس است!

کاش من تو کره جنوبی بودم laughing

 

این بهترین تصویریه که میشه از مادر نشون داد فرشته ای که با قد خمیده هم باز فرشته است.

بدون شرح . . .

 

 

تبلیغ خلاقانه یک بنیاد خیریه در کره جنوبی برای هشدار درباره اسراف و دور ریختن غذا

برای بازکردن در سطل، باید دستهای کودک آفریقایی که بر روی پدال چاپ شده را لگد کنیم

 

کارخانه خودروسازی BMW به این آقای خوش ذوق زنجانی پیشنهاد یک و نیم میلیارد تومان پول یا تعویض این خودرو با آخرین مدل BMW را داده است.
جالب اینکه این پیشنهاد از طرف ایشون رد شده!

 

 

یه بارم برف اومده بود پرایدم روشن نمیشد زنگ زدم نمایندگی سایپاگفتم روشن نمیشه چرا
گفت هوا سرده بشین خونه جایی نرو سرما میخوری .... laughing