عاشق شدنو که همه بلدند!
هنر اینه که عاشق بمونی

در روزگاری که ملاک حقیقی بودن عشق،
گرون تر ولاکچری تر بودن هدیه هاست؛
زنده باد عشقای قدیمی
که همه ی اعتبارش
به اعتمادش بود

 

 

 

ذرت رو مثل گندم خیس کنید وقتی ریشه زد داخل سبد بریزید و روی تنگ ماهی بزارید خیلی زیبا میشه

در ضمن ماهی ها هم از ریشه اون میخورن وقتی هم مسافرت برین نگران خشک شدنش نیستید !

 

 

 

در سال اول ازدواج بقدری همسرم را دوست داشتم که وقتی نگاهش میکردم دلم میخواست بخورمش
در سال دوم دائم به خودم میگفتم.
کاش همون سال اول خورده بودمش!

چارلی_چاپلین