من‌ تلویزیون ‌را‌ بسیار ‌‌آموزنده ‌می‌دانم؛

هر ‌زمان‌ که ‌تلویزیون‌ در‌ خانه‌ام‌ روشن ‌می ‌شود،

من ‌به‌ اتاق‌ دیگر می‌روم ‌و‌ کتابی می‌خوانم

 

گرو_چو‌_مارکس٬ کمدین