خوشبختی چیست؟

خوشبختی یعنی پشت در زایشگاه منتظر بمونی تا بچه‌ت سالم بدنیا بیاد ببینیش

یعنی همسرت بهت بگه چقدر بهت افتخار میکنه

یعنی وقتی از سرکار برمیگردی خونه صدای شوخی و خنده ،خانواده پشت در
حس بشه

یعنی مریضت از بیمارستان مرخص بشه

یعنی پدرت با دیدن تو زیر لب بگه الهی شکر برای این اولاد خوب

یعنی برای مادرت غول چراغ جادو بشی تا صدات کرد حتی تو خیالش
توحاضر بشی بگی جانم مادر

یعنی وقتی سرت را میندازی پایین راه بری چشمت به کفش پاره ای نخوره

یعنی دست هیچ انسانی بالا نره مگر برای دعا و نوازش

یعنی تو همین فضای مجازی صادق باشیم و اخبار دروغ و ساختگی به مردم ندیم
که روحیه شون خراب شه.

یعنی طوری زندگی کنیم که هرگز نه دروغ بشنویم و نه دروغ بگیم

خوشبختی یعنی انسان بودن