‏اگه از هزار تومانی کپی رنگی بگیری هزینه اش دو هزار تومان میشه
یعنی پول تقلبی از پول اصلی گرونتره