رفتم قنادی برای خرید شیرینی‌.
قبل از اینکه شیرینی‌ای رو که انتخاب کردم، داخل جعبه بگذاره، جعبه خالی رو گذاشت رو ترازو، ترازو رو صفر کرد، بعد شیرینی رو کشید! مبادا هم قیمت وزن شیرینی پول مقوا ازم بگیره ...
پول مقوای خالی رو هم جداگانه حساب کرد ...

انصاف، ویژگی انسان‌های بزرگ‌منش و جوانمرد هست، هنوز هم هستند چنین رادمردانی که زندگی در دنیا رو برامون زیباتر می‌کنند.