یعنی من موندم که چرا وسط سخت ترین امتحان بايد مسخره ترين آهنگ هي تو مغزم خونده بشه.... 

 

دلکم، دلبرکم، دلبر بانمکم!!!!!

laughing laughing laughing