تاريخ ثابت كرده كه مردان کچل اغلب باهوش ‌تر، داناتر، موفق‌ تر، ثروتمند تر و صادق تر هستند!

پس به سر كچل خود افتخار كنید.. wink