عجیب‌ترین مدرک تحصیلی، "مدرک تسخیر شوهر"

اولین مدرسه تسخیر شوهر در سال۲۰۱۰ در ژاپن افتتاح شد؛ دراین مدرسه به دختران ترشیده یاد میدادند چگونه مردها را افسون خود کنند !