جالبه بدونید در 1996 مردی به خاطر بومرنگ پرتابی که برگشته و به سرش خورده بود،از خودش شکایت کرد و چون قانونی برای منع آن موجود نبود،شرکت بیمه ناچار به پرداخت 300 هزار دلار غرامت به وی شد.