امسال سال عجیبیه !

دو رقم آخر سال تولد خودتو با سنت جمع کن

میشه 96

این اتفاق نادر هر ۵۰۰ سال یه بار اتفاق میفته

اينو تو گروههاي ديگه هم که هستين بفرستین wink