تو ایستگاه اتوبوس، با یکی از جوانانی که منتظر اتوبوس بود، بدون مقدمهٔ خاصی هم‌صحبت شدم.
چند ایستگاهی که با هم، هم مسیر بودیم، از هر دری صحبت کردیم، آخرش هم شماره موبایلم را گرفت که در فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشیم.

به همین راحتی با هم دوست شدیم...
به همین راحتی می‌توان با همشهری‌ها دوست شد و به جای دعوا و مشاجره، محبت و صمیمیت کرد.

این چند روز زندگی را، آرامش و آسایش داشته باشیم.
دنیا ارزش دلخوری از همدیگر را ندارد.

 

 

 

قبل از زدودن غبارهای روی شیشه های خانه، به فکر غبارهای روی دلمان باشیم، خانه تکانی را از قلب هایمان شروع کنیم..

 

 

 

رفتم قنادی برای خرید شیرینی‌.
قبل از اینکه شیرینی‌ای رو که انتخاب کردم، داخل جعبه بگذاره، جعبه خالی رو گذاشت رو ترازو، ترازو رو صفر کرد، بعد شیرینی رو کشید! مبادا هم قیمت وزن شیرینی پول مقوا ازم بگیره ...
پول مقوای خالی رو هم جداگانه حساب کرد ...

انصاف، ویژگی انسان‌های بزرگ‌منش و جوانمرد هست، هنوز هم هستند چنین رادمردانی که زندگی در دنیا رو برامون زیباتر می‌کنند.