این خودرو با مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان تولید شده و محصول شرکت دیزل خودرو است.