_ لرزش دست در پیری

_ آرتروز

_ ابتلا به بیماری پارکینسون

_ پاره شدن شریان ها

_ تار شدن دید

_ فاصله پیدا کردن مفاصل

_ اختلال در خواب راحت