غرغره کردن با آب نمک باعث میشود کلیه میکروب های جمع شده در گلو از بین بروند.

هرشب بعد از مسواک زدن این کار را انجام دهید..