این خواب ها از دیدگاه طب سنتی نه تنها برای شما مفید نیستند، بلکه بسیار مضرند.

خصوصا خواب نزدیک غروب آفتاب که به « خواب مرگ ‌» معروف است!