- کاهش وزن
- بهبود گوارش
- افزایش کارآیی مغز
- نابودی میکروبهای آب
- پیشگیری از پیری زودرس
- محافظت پوست در برابر تابش اشعه خورشید