2 بار حمام در هفته کافی است بقیه روزها یه دوش ساده بگیرید چون در اثر صابون زدن زیاد پوستتون پژمرده وخراب میشه

یک حمام ایده آل بایددارای حرارت بین 37 تا 38 درجه باشه