دردناک ترین بیماری قرن ، یعنی آلزایمر که با حواس پرتی های کوچیک شروع میشود

با مصرف شکر به وجود می آید !