نوع جدیدی از دستگاه پزشکی می‌تواند روزی منجر به جلوگیری از دردهای مزمن در بیماران با توزیع درست سیگنال‌های درد طبیعی بدن شود. پمپ یونی کوچک ساخته شده در دانشگاه لینکوپینگ سوئد، از اجزای الکترونیکی کوچکی تشکیل شده و قابل کاشت در بیماران می‌باشد تا به عنوان از بین برنده‌ی سیگنال‌های درد در عصب نخاعی پیش از ورود آنها به مغز، عمل کند.
این دستگاه از مواد سازگار بیولوژیکی ساخته شده و سیگنال‌های شیمیایی را برای ادغام‌سازی بهتر با سیستم‌های درونی مانند بدن ما، ارسال می‌نماید، درست مانند یک ترانزیستور شیمیایی.