شهر ویتیر در آلاسکا، فقط 284 شهروند داره که همه در یک ساختمان 14 طبقه زندگی میکنن که شامل فروشگاه، اداره پلیس، کلیسا، بیمارستان و مدرسه میشه. مردم جز برای مسافرت از ساختمان خارج نمیشن!