تحقیقات نشان داده است که اغلب مردان در همان ۲۶ دقيقه اول از خرید خسته و ملول می‌شوند، در حالی که زنان قادرند تا ۶ ساعت بدون خستگی به خرید بپردازند !