جالبه بدونید حشره‌ای در آمریکای شمالی به دلیل شباهت زیاد به انیشتین به نام "انیشتین" نام‌ گذاری شد‌ه!