-شلغم شسته شده و سرو ته زده شده ۴عدد
-پیاز سفید متوسط ۴عدد
-نخود فرنگی ۵۰گرم
-آلوبخارا ۵ عدد
-گشنیز خرد شده ۱۰۰گرم
-بال و گردن مرغ مقدار دلخواه
آب به قدر کافی
همه مواد را در ظرف مناسب ریخته به قدری بپزد که لعابی شود
گرم گرم میل شود