تحقیقات نشان می‌دهد تمیز کردن خانه با استفاده از مواد پاک کننده برای ریه زنان به اندازه کشیدن روزی ۲۰ نخ سیگار خطر دارد اما تاثیری برریه مردان ندارد.