به غیر از سیگار و الکلی بودن پدر که بر روی نطفه تاثیر منفی دارد؛  استرس و بیماری های روحی پدر بعد از 6 ماهگی توسط جنین احساس شده و بعدها می‌تواند تاثیر نامطلوب بر سلامت نوزاد بگذارد!