فلامینگوها از مقاوم ترین حیوانات هستند؛ اونا می تونن تو دریاچه یخ زده بخوابن، آب جوش بخورن، آرسنیک که بسیار خطرناکه روشون تاثیر زیادی نداره و گازهای سمی رو هم تحمل می کنن.