در شمال افغانستان، انگور رو توی گِل می‌گذارند و وقتی که فصلش نبود بازش می‌کنند تازه و خوشمزه می‌خورن.

به این کار کنگینه می‌گن